ارائه دهنده ســرویس تسهیـــل کننـــــده
امضــاء دیجیتـال (CSR) سامانه مودیان

0

تعداد مشتریان

0

تعداد بازدید

0

تعداد کلیدهای تولید شده
راهنمای‌ معرفی‌ حساب‌های‌ تجاری‌ در درگاه ملی خدمات الکترونیک‌ سازمان امور مالیاتی‌
سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
راهنمای شناسه کالا و خدمت مودیان مالیاتی
سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی_حافظه مالیاتی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، احکام قانونی_پیاده‌سازی
راهنمای پروفایل گواهی در تولید CSR
راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK _.NET
راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق  SDK _.NET (همراه با گواهی امضا)
دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان
سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما
نرم افزار حسابداری ساده