سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول کاربران_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران
  • ماژول کاربران_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول کاربران_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول نرم‌افزاری کاربران_ سامانه یکپارچه مدیریت کاربران؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با کاربران را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•تعریف کاربران از سمت پنل یا با استفاده از شناسه ثبت‌نام از وب‌سایت
•تایید یا رد کاربران ثبت‌نام شده با استفاده از شناسه ثبت‌نام از وب‌سایت
•ایجاد پروفایل کاربری
•فعال/ غیرفعال‌سازی هر کاربر
•تکمیل یا ویرایش اطلاعات شخصی
•گزارش‌گیری تاریخ تولد کاربران در هر بازه زمانی دلخواه
•تعریف سطوح دسترسی پویا در قالب نقش و تخصیص نقش به کاربران
•تعریف استثنائاتی ذیل هر نقش در دسترسی برخی کاربران
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.