سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول کارتابل پیغام_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول کارتابل پیغام_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول نرم‌افزاری کارتابل پیغام_ سامانه یکپارچه مدیریت کاربران؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با کارتابل پیغام را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•ثبت، ارسال و پاسخ پیغام بین کاربران هر حساب کاربری متناسب با مجوز‌های تعیین شده توسط مدیر سامانه
•ثبت، ارسال و پاسخ تیکت بین راهبران سامانه و پشتیبان متناسب با مجوز‌های تعیین شده توسط پشتیبان
•ارجاع پیغام به دیگر کاربران متناسب با مجوزهای تعیین شده
•مشاهده گردش کار برای تمامی کاربران درگیر در پیغام
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.