سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول راهبری_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران
  • ماژول راهبری_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول راهبری_سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

ماژول نرم‌افزاری راهبری_ سامانه یکپارچه مدیریت کاربران؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با راهبری را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•فراهم‌آوری ملزومات مورد نیاز برای پشتیبانی و راهبری سامانه
•تنظیم مقادیر پویای لیست‌های کشویی در سامانه
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.