سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول تجربه‌نگاری_سامانه یکپارچه مدیریت دانش

ماژول تجربه‌نگاری_سامانه یکپارچه مدیریت دانش

ماژول نرم‌افزاری تجربه‌نگاری_ سامانه یکپارچه مدیریت دانش؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با تجربه‌نگاری را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•مستندسازی تجارب (روش‌ها، فنون و آموخته‌ها) به عنوان راهكارهای مطمئن در انتقال تجربيات فردی و اجتماعی به ديگران
•ایجاد منافع متعدد در بعد فردی و سازمانی
•توصیف موضوع/ بیان مسئله
•ثبت راه حل‌های ارائه شده برای حل مسئله
•تعیین روش يا روش‌های انتخاب راه حل
•توصیف اقدامات انجام شده
•ثبت نتايج به دست آمده از انجام اقدامات

مطالب مرتبط

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.