سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول رصد و پایش پروژه_سامانه یکپارچه مدیریت پروژه
  • ماژول رصد و پایش پروژه_سامانه یکپارچه مدیریت پروژه
  • ماژول رصد و پایش پروژه_سامانه یکپارچه مدیریت پروژه

ماژول رصد و پایش پروژه_سامانه یکپارچه مدیریت پروژه

ماژول نرم‌افزاری رصد و پایش پروژه_ سامانه یکپارچه مدیریت پروژه؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با رصد و پایش پروژه را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•مشاهده‌ی تمامی فعالیت‌های تخصیص یافته به هر کاربر
•افزودن فعالیت‌های تخصیص یافته به میز کار روزانه جهت انجام در روز جاری
•تعیین درصد تکمیلی روز جاری برای هر فعالیت هنگام افزودن فعالیت‌های هر روز به میز کار
•درخواست زمان مازاد برای فعالیت‌های تخصیص داده شده و امکان تایید درخواست توسط کاربران مجاز
•ثبت زمان شروع، پایان، توقف و ادامه در حین انجام فعالیت و محاسبه خودکار مدت زمان واقعی
•اعلام پایان انجام فعالیت‌های روزانه
•پیوست فایل‌های مستندات انجام فعالیت هنگام اعلام پایان انجام
•تعیین اقدامات نیازمند پیگیری و تاریخ پیگیری آن
•مشاهده‌ی اقدامات نیازمند پیگیری در تاریخ تعیین شده به صورت یادآور
•مشاهده‌ی فعالیت‌های انجام شده در روز برای هر کاربر در قالب گزارش روزانه
•تایید فعالیت‌های گزارش روزانه توسط مدیر ارشد
•مشاهده‌ی امضا و اسامی تاییدکنندگان هر گزارش روزانه
•اعلام و ثبت زمان ورود و خروج توسط کاربران به صورت سیستمی
•برقراری ارتباط با دستگاه ورود و خروج و ورود اطلاعات آن با استفاده از Excel
•مقایسه‌ی زمان ثبت شده به صورت سیستمی و زمان ثبت شده با دستگاه ورود و خروج توسط سامانه و امکان تایید زمان حضور
•گزارش تحلیلی، گزارش کنترل پروژه و داشبوردهای مدیریتی

مطالب مرتبط

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.