سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول خدمات پس از فروش_سامانه یکپارچه مدیریت عملیات
  • ماژول خدمات پس از فروش_سامانه یکپارچه مدیریت عملیات

ماژول خدمات پس از فروش_سامانه یکپارچه مدیریت عملیات

ماژول نرم‌افزاری خدمات پس از فروش_ سامانه یکپارچه مدیریت عملیات؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با خدمات پس از فروش را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•ثبت خدمات پس از فروش از سه طریق برای یک محصول از سفارش، اسکن کد QR محصول، محصول جدید مشتری و تولید کد QR در لحظه
•ثبت اطلاعات توضیحات، تصویر و فیلم خدمات پس از فروش مورد نیاز
•تنظیم نمایش/ عدم نمایش اطلاعات هر خدمت در تاریخچه محصول در رهگیری کد QR در سایت
•تعیین اطلاعات بازدیدکننده و مستندسازی اطلاعات بازدید توسط ایشان
•ارجاع به تعمیرکار در صورت نیاز توسط بازدیدکننده متناسب با وضعیت مسئله
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.