سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول تبلیغات_سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان
  • ماژول تبلیغات_سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان

ماژول تبلیغات_سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان

ماژول نرم‌افزاری تبلیغات_ سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با تبلیغات را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•ثبت تبلیغات به همراه لینک هدایت‌شونده
•فعال/ غیرفعالسازی نمایش در ویترین
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.