سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • ماژول جلسات_سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان

ماژول جلسات_سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان

ماژول نرم‌افزاری جلسات_ سامانه یکپارچه باشگاه مشتریان؛ بستر یکپارچه نرم‌افزاری با قابلیت‌ها و گزارش و داشبوردهای مدیریتی متنوع بوده و تمامی فرایندهای مرتبط با جلسات را داراست.

اهم قابلیت‌های این محصول عبارنتد از:

•ثبت اطلاعات با جزئیات دقیق برای جلسات
•تعریف انواع جلسات، گروه‌های جلسات، دوره تکرار، وضعیت، اولویت برای جلسات به صورت پویا
سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.