سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • سامانه مدیریت اسناد
  • سامانه مدیریت اسناد
  • سامانه مدیریت اسناد
  • سامانه مدیریت اسناد
  • سامانه مدیریت اسناد
  • سامانه مدیریت اسناد

سامانه مدیریت اسناد

سامانه مدیریت اسناد سیکا، متشکل از 5 ماژول نرم‌افزاری و متمرکز بر ایجاد بانک اطلاعاتی انواع اسناد مالی و اداری در هر سازمان و مستندسازی آن‌ها، می‌باشد.

شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود در راستای رفع نیازمندی‌های اصلی مدیران کسب و کار، اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه کسب و کار؛ سیــکا  با هدف تحقق نگرش فرایندی و ارائه ابزارهای کنترلی به مدیران نموده است.

سامانه مدیریت اسناد به منظور مستندسازی و بایگانی  اطلاعات کسبی، حقوقی و مالیاتی کسب و کارها طراحی شده است. رویکرد جامعیت‌بخشی به فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز با جزئیات دقیق، بانک داده جامعی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

"سامانه مدیریت اسناد دارای 5 ماژول قراردادها، بیمه، مالیات، مالکیت فکری و مکاتبات می‌باشد."


دانلود کاتالوگ

 

 

 

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.