سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی
  • سامانه مدیریت مالی

سامانه مدیریت مالی

سامانه مدیریت مالی سیکا، متشکل از ماژول نرم‌افزاری حسابداری ساده و متمرکز بر اقدامات حسابداری سریع و ساده و ارائه شاخص‌های مدیریت مالی، می‌باشد.

شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود در راستای رفع نیازمندی‌های اصلی مدیران کسب و کار، اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه کسب و کار؛ سیــکا با هدف تحقق نگرش فرایندی و ارائه ابزارهای کنترلی به مدیران نموده است.

سامانه مدیریت مالی، با هدف ثبت اسناد مالی و ایجاد بانک اطلاعاتی حساب‌های مالی و ارائه گزارش‌های کاربردی مورد نیاز در حوزه مدیریت مالی کسب و کار با رویکردی پویا، طراحی شده است.

"سامانه مدیریت مالی دارای ماژول حسابداری ساده می‌باشد."


دانلود دمو ویدیویی

دانلود کاتالوگ

 

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.