سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • سامانه مدیریت عملکرد
  • سامانه مدیریت عملکرد
  • سامانه مدیریت عملکرد
  • سامانه مدیریت عملکرد
  • سامانه مدیریت عملکرد
  • سامانه مدیریت عملکرد

سامانه مدیریت عملکرد

سامانه مدیریت عملکرد سیکا، متشکل از 2 ماژول نرم‌افزاری و مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، می‌باشد و با رویکردی پویا توسعه یافته است.

شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود در راستای رفع نیازمندی‌های اصلی مدیران کسب و کار، اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه کسب و کار؛ سیــکا با هدف تحقق نگرش فرایندی و ارائه ابزارهای کنترلی به مدیران نموده است.

سامانه مدیریت عملکرد دارای زیرساختی پویا جهت طراحی نظام ارزیابی، ارزیابان و واحدهای ارزیابی بوده و ارزیابی عملکرد در سطوح منابع انسانی، واحدها، سیستم‌ها و فرایندها و تحلیل شاخص‌های کارایی مبتنی بر مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) را فراهم می‌سازد.

"سامانه مدیریت عملکرد دارای 2 ماژول نظام ارزیابی و سنجش عملکرد می‌باشد."


دانلود کاتالوگ

 

 

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.