سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه
  • سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه سیکا، متشکل از 2 ماژول نرم‌افزاری و متمرکز بر چهارچوب جامع نگر و کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه است.

شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود در راستای رفع نیازمندی‌های اصلی مدیران کسب و کار، اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه کسب و کار؛ سیــکا با هدف تحقق نگرش فرایندی و ارائه ابزارهای کنترلی به مدیران نموده است.

سامانه مدیریت پروژه مشتمل بر طراحی پویای ساختار پروژه، زمان‌بندی، گزارش عملکرد نویسی و دریافت گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی، کنترل پروژه، محاسبه راندمان و ... می‌باشد.  مکانیزم به کار رفته در طراحی این سامانه، با الهام از رویکرد اسکرام طراحی شده و بستری مناسب جهت ایجاد چابکی در سازمان پروژه را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

"سامانه مدیریت پروژه دارای 2 ماژول ساختار پروژه و رصد و پایش پروژه می‌باشد."


دانلود دمو ویدیویی

دانلود کاتالوگ

 

 

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.