سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
  • سامانه مدیریت کاربران
  • سامانه مدیریت کاربران
  • سامانه مدیریت کاربران
  • سامانه مدیریت کاربران

سامانه مدیریت کاربران

سامانه مدیریت کاربران سیکا، متشکل از 3 ماژول نرم‌افزاری، ابزار پویا و جامع مدیریت کاربران، روابط و ارتباطات ایشان می‌باشد.

شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود در راستای رفع نیازمندی‌های اصلی مدیران کسب و کار، اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه کسب و کار؛ سیــکا با هدف تحقق نگرش فرایندی و ارائه ابزارهای کنترلی به مدیران نموده است.

سامانه مدیریت کاربران زیربنای جامع و نظام‌مندی است که امکان استفاده کاربران در سطوح سلسله مراتبی و با  سطوح دسترسی کاملا پویا را فراهم نموده و امکانات متعددی را جهت تسهیل خدمات کاربری و پشتیبانی در اختیار ایشان قرار می‌دهد. همچنین، سفارشی‌سازی قابلیت‌های فنی و ابعاد ظاهری از جمله ویژگی‌های پرشمار کاربردی این سامانه می‌باشد.

"سامانه مدیریت کاربران دارای 3 ماژول راهبری، کاربران و کارتابل پیغام می‌باشد."


دانلود کاتالوگ

 

 

 

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.