سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

ادریس مظلوم زاده

بنیان‌گذار

تلفن ثابت

05138690086

پست الکترونیکی

edris.mazloomzade@gmail.com

تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار_ مدیریت اجرایی

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.