سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار
آموزش مدیریت فرایند
مدت زمان دوره

2 ساعت

مدرس

مرتضی نجفی

گواهینامه

ندارد

مبلغ

رایگان

خرید


فرآیندگرایی، با تغییر تمرکز از وظیفه به فرآیند ایجاد می شود. در نگرش وظیفه ای همه افراد اعم از مدیران و کارکنان مواظب وظیفه ها هستند و همه تلاش می کنند تا آنها بخوبی انجام شوند ولی ماهیت این نگرش به گونه ای است که کسی به هم پیوندی وظیفه ها و محصول نهایی مورد انتظار مشتری یا ارباب رجوع توجهی ندارد. با ایجاد تمرکز بر روی فرآیندها، توجه به تمام سطوح سازمان جلب شده و کل سازمان به صورت یک سیستم دیده می شود. بنابراین، دیدن سازمان به عنوان یک سیستم هماهنگ و مرتبط از فرآیندها، برای تفکر فرآیندگرا حیاتی است. فرآیند محوری ضرورتا به معنای ابداع فرآیند در سازمان نیست. فرآیندها همواره در سازمان موجود هستند و خروجی‌های سازمان نتیجه آنها است ولی کاملا شناخته شده و آشکار نیستند و می بایست شناسایی گردند. فرآیندها معمولا در شکل بخش بخش شده، نامرئی، بی نام و بدون مسئول در سازمانها وجود دارند. فرآیندگرایی در دستگاه‌های اجرایی مستلزم شناخت خدماتی است که دستگاه ارائه می نماید. بدون شناخت و تحلیل دقیق خدمتی که سازمان ارائه می کند، فرآیندگرایی از بنیان استواری برخوردار نخواهد بود.

 

جهت دریافت محتوای فایل آموزشی، در زمان ثبت نام حتما پست الکترونیکی خود را وارد نمایید تا محتوا به آدرس ایمیل شما ارسال گردد.

در صورت تمایل به دریافت/ بهره‌گیری از خدمات و محصولات مرتبط با مدیریت فرایند در کسب و کار و یا فعالیت خود، با ما تماس بگیرید.

مرتضی نجفی

همکاران ما

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.