سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

فرم تماس با ما

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

شماره تماس

05138690086

ایمیل

rahavard.mcf@gmail.com

آدرس

مشهد، بلوار پیروزی، میدان شهید مهدوی (سلمان فارسی)، بلوار دلاوران، بین دلاوران 7 و 9، مرکز حمایت از نوآوری و فناوری خدمات شهری و روستایی

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.