سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

استاندارد ایزو 50001 ویرایش 2018

استاندارد ایزو 50001 ویرایش 2018
استاندارد ایزو 50001 ویرایش 2018 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد.

آشنایی با ایزو 50001 ( استاندارد ایزو مدیریت مصرف انرژی)

استفاده از انرژی به صورت بهینه و موثربه سازمان ها برای صرفه جویی در هزینه و همچنین حفظ منابع و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک میکند. ایزو50001 از سازمان ها در تمام بخش ها پشتیبانی میکند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی، از انرژی استفاده ی بهینه تری داشته باشند.

آشنایی با ایزو 50001:2018 ( آخرین ورژن ارائه شده سیستم مدیریت انرژی تا سال 2018)

استاندارد ایزو 50001:2018 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد.

ویژگی‌های ایزو 50001:2018 چیست؟

الف) برای هر سازمان بدون توجه به نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ سازمانی یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا است؛

ب) برای فعالیت های تأثیرگذار بر عملکرد انرژی که توسط سازمان مدیریت و کنترل می شود، قابل اجرا است

ج) قابل اجرا بدون توجه به مقدار، استفاده یا انواع مصرف انرژی است

د) نیازمند نمایش واثبات بهبود عملکرد مداوم انرژی است، اما سطوح بهبود عملکرد انرژی را تعیین نمی کند؛

ه) می تواند به طور مستقل استفاده شود، یا هماهنگ با سیستم های مدیریت دیگر باشد.

ISO 50001  مبتنی بر مدل سیستم مدیریت بهبود مداوم است و همچنین همراه با دیگر استانداردهای شناخته شده مانند ISO 9001 یا ISO 14001 استفاده می شود. و برای سازمان ها ادغام مدیریت انرژی در تلاش های کلی خود برای بهبود کیفیت و مدیریت زیست محیطی را تسهیل می سازد.

چارچوب الزامات ISO 50001:2018:

ISO 50001: 2018  برای سازمان ها چارچوبی از الزامات به وجود میاورد که:

    یک خط مشی برای استفاده موثر از انرژی ایجاد کنید
    تعیین اهداف برای برآورده ساختن خط مشی
    از اطلاعات برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد استفاده از انرژی استفاده کنید
    نتایج را محاسبه کنید
    چگونگی عملکرد این خط مشی را بررسی کنید
    به طور مداوم مدیریت انرژی را بهبود بخشید.

صدور گواهینامه  ISO 50001

همانند دیگر استانداردهای سیستم مدیریت ISO، صدور گواهینامه ISO 50001 نیز امکان پذیر است، اما اجباری نیست. بعضی از سازمان ها تنها به دلیل مزایای این استاندارد تصمیم به اجرای آن می گیرند. یا برخی تصمیم می گیرند که به آن ها گواهینامه ISO 50001 داده شود تا به طرف های خارجی ،سیستم مدیریت انرژی که اجرا کرده اند را نشان دهند.


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.