سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

مدیریت استراتژیک با رویکرد بهبود

مدیریت استراتژیک با رویکرد بهبود
کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد بهبود نوشته‌ی فرهاد آریاتبار، به صورت جامع و کاربردی موضوعاتی مانند تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی، ارزیابی استراتژی، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، اثرات فناوری بر محیط کار، افزایش رضایت شغلی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد که باعث حل بسیاری از مشکلات در سازمان‌ها خواهد شد.

امروزه مدیریت استراتژیک در سازمان‌های خصوصی و بخش‌های دولتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مطابق دیدگاه یک استراتژیک، سازمانی موفق خواهد بود که قادر باشد در میدان رقابت با استفاده از منابع موجود جایگاه بالایی را به دست بیاورد. مدیریت استراتژیک منجر می‌شود که جایگاه و موقعیت یک سازمان از وضعیت موجود به یک وضعیت ایده‌آل تغییر پیدا کند. بر این اساس بقاء و تداوم سازمان‌ها و توسعه همه جانبه آن‌ها، نیازمند درک به موقع فرصت‌هاست.

برنامه‌ریزی راهبردی با بررسی محیط‌های خارجی و داخلی سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامونی و نقاط ضعف و قوت داخلی را بررسی می‌کند و با در نظر گرفتن مأموریت سازمان، اهداف بلند مدتی برای آن تنظیم می‌نماید. همچنین جهت دستیابی به این اهداف، اقدام به انتخاب راهبردهایی می‌کند که با تکیه بر نقاط قوت و رفع ویژگی‌های منفی، فرصت‌های پیش آمده را به نحو شایسته و مناسب سازمان به فرصت مغتنم تبدیل می‌کند.

در همین راستا تدوین برنامه استراتژی بر اساس رویکردهای مطرح در مدیریت استراتژیک، پاسخی است به تحولاتی که در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، خدمات و فنی و مهندسی و سایر فعالیت‌های مختلف اتفاق می‌افتد. در جهان پیچیده و سیال کنونی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و کسانی که در اندیشه شناخت توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و ضعف‌های داخلی و پیرامونی نباشند بی‌تردید بازنده خواهند بود.

در بخشی از کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد بهبود می‌خوانیم:

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را میدهد که به شیوه‌های خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای در آید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد. از نظر تاریخی، مزیت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک می‌نماید تا از مجرای استفاده نمودن از روش منظم‌تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید.
فهرست مطالب کتاب

مدیریت استراتژیک
تعریف مدیریت استراتژیک
کاربرد مدیریت استراتژیک
موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک
بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک
مزایای به کارگیری مدیریت استراتژیک
دیگر مزایای به کارگیری مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک
ضرورت استفاده مدیریت استراتژیک
چشم‌انداز یا دورنما
پیامدهای چشم‌انداز
فواید طراحی چشم انداز مناسب و اثربخش
تجزیه و تحلیل
عوامل اصلی دخیل در محیط بیرونی مدیریت استراتژیک
عوامل فرعی دخیل در برنامه ریزی استراتژیک
تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی
ترازیابی
ارزیابی استراتژی
روش ارزیابی متوازن
کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمان استراتژی محور
اجرای استراتژی‌ها
توانمندسازی به منزلۀ یک عنصر ارتباطی
توانمندسازی به منزلۀ یک مفهوم انگیزشی
توانمندسازی و غنی سازی شغل
توانمندسازی و مشارکت کارکنان
دلایل توانمندسازی
افزایش رقابت
اثرات فناوری بر محیط کار
ضرورت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تقاضا برای کیفیت برتر
موقعیت برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع (TQM)
نیاز به کارکنان با مهارت بالا
ضرورت انعطاف‌پذیری سازمان‌ها
موانع توانمندسازی در سازمان
1- موانع ساختاری توانمندسازی
2- موانع محیطی توانمندسازی
3- موانع رفتاری توانمندسازی
اهمیت توانمندسازی در سازمان‌ها
مزایای توانمندسازی
مزایای سازمانی مزایای فردی
پیامدهای توانمندسازی
الف) پیامدهای نگرشی توانمندسازی
1- افزایش رضایت شغلی
2- کاهش فشار روحی
ب) پیامدهای رفتاری توانمندسازی
توانمندسازی در آینده
تعریف خود - توانمندسازی
راه‌های ارتقای سطح توانمندسازی و خود - توانمندسازی در سازمان راه‌های ارتقای سطح توانمندسازی
راه‌های ارتقای سطح خود - توانمندسازی
پیشنیازهای خود - توانمندسازی
شخصیت بنیان توانمندسازی
پیامدهای خود - توانمندسازی

این کتاب در "40" فصل و "65" صفحه نگارش شده و توسط انتشارات "انتشارات ماهواره" چاپ گردیده است.

نویسندگان:

فرهاد آریاتبار


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.