سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد
کتاب «ارزیابی عملکرد» توضيح می‌دهد که ارزیابی عملكرد چیست، شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد کدامند، برای ارزیابی عملکرد چه داده‌هایی را باید جمع کنید، چطور باید این داده‌ها را تفسیر کنید

افزايش ارزش سهم سهامداران، وفاداری بيشتر مشتری‌ها، فرايندهای كارآمد و اثربخش‌تر، كاركنانی با بهره‌وری بالاتر و.. از جمله مواردی است كه همۀ سازمان‌ها به دنبال آن هستند. اما چيزی كه اندازه گرفته نشود، امكان مديريت ندارد. به همین دلیل شما به عنوان يک مدير نقشی حياتی در ارزیابی عملكرد بخش‌های مختلف کسب و کار خود داريد. برای مثال، بايد نقش واحد خود را در سودآوری شركت و وفاداری مشتريان ارزيابی كنيد.

كتاب «ارزیابی عملکرد» توضيح می‌دهد که ارزیابی عملكرد چیست، شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد کدامند، برای ارزیابی عملکرد چه داده‌هایی را باید جمع کنید، چطور باید این داده‌ها را تفسیر کنید، اشتباه‌های فرایند ارزیابی عملکرد کدامند و ... .

نویسندگان:

دانشگاه کسب و کار هاروارد

مترجمین:

مسعود سلطانی


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.