سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

مدیریت مالی

مدیریت مالی
هدف تمام کسب و کارها سودآوری است. و وظیفۀ شما به عنوان مدیر یک سازمان درآمدزایی است، ترجیحا هر سال بیش از سال قبل. بهترین مدیران تنها به بودجه توجه ندارند، بلکه ترکیبی از کنترل هزینه‌ها، افزایش فروش و استفاده از منابع را به کار می‌گیرند. در صورتی که به عنوان یک مدیر بتوانید صورت‌های مالی را به درستی تفسیر کنید و مورد استفاده قرار دهید، آن وقت آمار و ارقامی را که برای گرفتن تصمیمات اثربخش نیازدارید در اختیار دارید.

هدف تمام کسب‌وکارها سودآوری است. و وظیفۀ شما به عنوان مدیر یک سازمان درآمدزایی است، ترجیحا هر سال بیش از سال قبل. بهترین مدیران تنها به بودجه توجه ندارند، بلکه ترکیبی از کنترل هزینه‌ها، افزایش فروش و استفاده از منابع را به کار می‌گیرند. در صورتی که به عنوان یک مدیر بتوانید صورت‌های مالی را به درستی تفسیر کنید و مورد استفاده قرار دهید، آن وقت آمار و ارقامی را که برای گرفتن تصمیمات اثربخش نیازدارید در اختیار دارید.

از طرفی فقط مدیران نیستند که باید دانش مالی خوبی داشته باشند. افراد صرف‌نظر از این که ‌چه موقعیت شغلی‌ در سازمان دارند اگر با مفاهیم مالی آشنایی داشته باشند بهتر می‌توانند از عهدۀ وظایف و مسئولیت‌های شغلی‌ خود بربیایند. از طرفی این دانش مالی باعث می‌شود دید خوبی نسبت به مسائل مالی خود، کسب‌وکارشان یا سازمانی که در آن کار می‌کنند داشته باشند.

كتاب مدیریت مالی، به طور عمیق به مباحث مالی نمی‌پردازد اما شما را با مفاهیم پایه‌ای مديريت مالی آشنا می‌کند و شروع خوبی برای یادگیری مسائل مالی است. از جمله مباحثی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود آشنایی با صورت‌های مالی(صورت سود و زیان، ترازنامه..)، بودجه‌ریزی(آشنایی با بودجه‌ریزی،مراحل بودجه‌ریزی…)، دورۀ‌ بازگشت سرمایه، ارزیابی پیشرفت یک سرمایه‌گذاری و… است.

نویسندگان:

دانشکده کسب و کار هاروارد

مترجمین:

حمید اسلامیان، مجید کرمی


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.