سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

معرفی چارچوب جامع مدیریت مبتنی بر فرایند فناوری در سازمان‌ها

معرفی چارچوب جامع مدیریت مبتنی بر فرایند فناوری در سازمان‌ها
در این مقاله به معرفی یک چارچوب جامع مدیریت مبتنی بر فرایند فناوری در سازمان‌ها پرداخته شده است.

مدیریت فناوری به عنوان یک عامل استراتژیک نقشی اساسی در کسب مزیت رقابتی برای سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارد. پیشبرد هدفمند فرایند مدیریت فناوری می‌تواند زمینه ساز توسعه پایدار سازمان شود. در این پژوهش با بهره‌مندی از مفهوم مدیریت فرایندهای کسب وکار و استفاده از استاندارد مدل‌سازی آن، چارچوب جامع مدیریت فناوری با رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند، معرفی شده است. مزیت‌های عمده این چارچوب را می‌توان در مطالعات گسترده منابع علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از مدل‌های شناخته شده حوزه مدیریت فناوری، بومی‌سازی فرایند مدیریت فناوری از طریق تجارب بدست آمده در فضای کسب و کار کشور و نیز مدیریت مبتنی بر فرایند و یکپارچه در حوزه‌ی مدیریت فناوری، بر شمرد. پیاده‌سازی چارچوب معرفی شده در قالب استاندارد مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار (BPMN) با هدف به کارگیری آن در بستر فناوری اطلاعات صورت پذیرفته و علاوه بر آن زمینه توسعه‌ی نرم افزاری با چنین ساختاری را فراهم کرده است.

نویسندگان:

ادریس مظلوم‌زاده؛ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان بهین ره‌آورد بهبود


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.