سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک
تبین اجزای مدیریت استراتژیک

لینک معرفی شده: مدیریت استراتژیک

برنامه استراتژیک سندی است که جهت یک سازمان را تعیین می کند و دارای 7 جز مهم است.

راهنمایی جهت برنامه ریزی استراتژیک در لینک ذیل قرار داده شده است.

اشتراک‌گذاری:


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.